445732057_297664

عرفه روزی است ک حاجیان فروتنانه سر به آستان پروردگارشان می سایند تا اذن دخول گیرند برای ورود به حرم الله .

امام علی (ع) می فرمایند : « عرفات ، خارج از مرز حرم است و مهمان خدا باید بیرون دروازه آن قدر تضرع کند تا لایق ورود ب حرم شود ».

حرم کجاست ؟

امام صادق (ع) فرمود : « القلب حرم الله » .  حرم خدا قلب توست . و عرفات آن گوشه دنجی است ک اشک حیا جاری می شود از چشمانت .

صحرای عرفات همان خاکی است که سجده گاه نیایش توست و تکلیف تو امروز وقوف است در عرفات ، پس سجده ات را طولانی کن .

اشکهایت ک جاری شد راه یافته ای به حرم .

پس لبیک بگو : لبیک یا الله، لبیک یا وهاب ، لبیک یا تواب ، لبیک یا کریم

حالا قلبت را طواف کن تا بیابی سخن امامت را که فرمود : « من عرف الله احبه » . هرکس خدا را بشناسد ، دوستش بدارد.