به مناسبت شهادت امام صادق (ع)-shia muslim-20901

امام صادق (ع) به عنوان رئیس مذهب جعفری ، حوزه علمیه اسلامی در سطح وسیع تشکیل داده و علوم اسلامی را تدریس می نمود.

در این حوزه ، چهار هزار نفر به فراگیریی علوم آل محمد (ص) می پرداختند و حضرت در این زمان ، اسلام اصیل را از زیر حجاب تیره و تار اسلام بنی امیه و بنی عباس آشکار ساخت.

شهر مدینه کرببلا شد            زهرا در آنجا صاحب عزا شد

قرآن ناطق جان داده مظلوم        امام صادق گردیده مسموم

خون گشته دلها یکسر ز داغش    از تربت بی شمع و چراغش