1

آزادگان صبورتر از سنگ صبور و راضی ترین کسان به قضای الهی بودند ، اینان سینه هایی فراخ تر از اقیانوس داشتند که از همه جا و همه کس بریده و به خدا پیوسته بودند.

آزاده نامیده شدند چون از قید نفس و نفسیات رهایی یافته بودند.

امروز یاد آور بازگشت غرور آفرین مردان و زنان آزاده ای است که پس از تحمل سال ها شکنجه و دوری از عزیزان خویش ، به وطن بازگشتند و به انتظار میلیونها ایرانی پایان دادند.

۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹ برگ دیگری از تقویم انقلاب ورق خورد ، یوم الله دیگری خلق شد و کشور به استقبال ۴۳ هزار پرستوی آزاد شده از قفس دیکتاتور رژیم بعث رفت.

 

کانون و هیئت فرهنگی مذهبی اباصالح المهدی (عج) نظرآقا این روز را به تمامی آزادگان و رزمندگان ایران اسلامی به خصوص به آزاده سر افراز حاج موسی صالحی تبریک می گوید.

2

158852_405

158869_750

158880_815